Publicat Llistat Provisional de l’Oferta Genèrica d’Arxiver/a (Nº oferta 04 2022 006058).

Nicolau Canyelles Parets, com a Batle-President de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí,
Atès la comunicació emesa a data del passat 29 de desembre de 2022 a tots els candidats que es varen inscriure a l’oferta d’arxiver/a, per tal que aportassin a una primera fase la documentació per registre corresponent els requisits per formar part del procés selectiu.
Atès es va donar un termini de 10 dies naturals des de la recepció de la comunicació a cadascun dels inscrits a l’oferta esmentada, per aportar la documentació, electrònicament o de forma presencial a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.

FAIG CONSTAR
Que respecte al total de candidats inscrits a l’oferta 042022006058 arxiver/a, finalment s’han presentat els següents candidats:

Que per poder accedir a les següents fases del procés selectiu, a aquells candidats que de forma provisional es troben exclosos, es dona fins al divendres dia 13 a les 12:00 hores per aportar la documentació que manca.

COMUNICACIÓ

Publicat a Batlia, General, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com