Santa Maria es declara municipi oposat al TTIP i rebutja les mesures coercitives imposades pel Ministeri d’Hisenda a les Illes Balears

El ple celebrat el passat dijous dia 28 d’abril va aprovar amb els vots a favor de MES, PSOE i MOVEM i l’abstenció del Partit Popular declarar Santa Maria municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP) que s’està negociant actualment entre la Unió Europea i els Estats Units.

MES va exposar que les negociacions totalment opaques i allunyades de la ciutadania d’aquest tractat anaven totalment en contra de les polítiques democràtiques del nostre país i va sol·licitar , a més de la suspensió de les negociacions, la defensa de l’economia local a través de, entre d’altres mesures, la derogació immediata de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. El PP va exposar que la falta d’informació en les negociacions fa difícil tenir la seguretat de quin és el contingut real de les negociacions i que, per tant, no se sap fins a quin punt poden ser positives. MOVEM i PSOE varen votar a favor de la moció presentada per MES assegurant que, pel que se sap, els punts del tractat van molt en contra de la nostra cultura d’informació i foment de l’economia local.

Per altra banda el grup MES va presentar una segona moció per rebutjar les mesures coercitives imposades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l’incompliment del dèficit imposat per l’Estat Espanyol i reiterar la necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats autònomes que respongui a la relació d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma. El Partit Popular va votar a favor de la necessitat d’una nova normativa de finançament autonòmic, però en contra del rebuig de les mesures del Ministeri d’Hisenda ja que no creu que siguin coercitives sinó que responen a una necessitat de control. PSOE i MOVEM varen votar a favor dels dos punts assegurant que sí son coercitives.

 

Moció del PP per a l’increment del pressupost destinat a la xarxa d’aigües

El Partit Popular va presentar una moció on s’instava a l’Equip de Govern a destinar un 5% del pressupost municipal al manteniment i reparació de les pèrdues de la xarxa municipal d’aigües. Andreu Jaume, portaveu del grup, va explicar que davant la difícil situació que es preveu aquest estiu respecte a l’aigua, a més de mesures de conscienciació i de regulació del preu per que el que més consumeixi pagui més, es necessari fer un plantejament a llarg termini per evitar pèrdues. La moció també sol·licitava que s’instàs al Consell de Mallorca i al Govern Balear a crear línies de subvenció per ajudar als municipis a resoldre aquest problema.

Ponç Vaquer, regidor d’Economia va explicar que el pressupost actual ja destina més d’un 5% al manteniment de la xarxa (380.000 € de la partida genèrica de xarxa d’aigües, 41.300€ per a la detecció i reparació de la xarxa i un 30.000 destinats a inversions de reposició que es poden destinar en part a la xarxa d’aigua). El Batle va exposar que preparar un pla d’estudi i reparació de tota la xarxa d’aigua és un pla massa ambiciós pel pressupost municipal. En el cas de que alguna administració tregués algun pla d’ajudes amb aquesta finalitat, es podria estudiar.

La moció va rebre els vots a favor de Partit Popular, PSOE i MOVEM.

A més, es va aprovar, donant compliment a un decret autonòmic, adjudicar el nivell 16 en el complement de destí dels membres de la Policia Local; nomenar a Marilena Borràs  com a representant de l’Ajuntament de Santa Maria a Assemblea Consorci Aigües i nomenar a Ponç Vaquer com a representant al Consorci TIC Mallorca.

Preguntes de l’oposició

Gabriel Amengual, regidor de MOVEM va demanar sobre quins mecanismes de participació es plantejava l’Ajuntament a l’hora d’avaluar el pla de mobilitat. El batle va respondre que s’ha consensuat amb l’equip que el va redactar fer una actualització del document quan el nou edifici per a l’IES estigui en funcionament per avaluar els fluxes de circulació en funció d’aquest canvi. Que, una vegada fet això, es presentarà públicament i s’obrirà un termini per presentar millores.

També va requerir a l’Equip de Govern quines passes s’havien donat per dotar a l’aparcament de Son Guïa de càmeres de vigilància. El batle va explicar que Delegació de Govern ha respost la primera comunicació demanant un pla tècnic i de seguretat que ja s’havia encomanat a un enginyer. També va afegir que el pressupost que tenen per a la compra  i instal·lació de les 6 càmeres és de 17000€.

El grup Movem també va sol·licitar que s’expliqués quines passes s’havien fet per demanar a SFM que reprengués el projecte del tren soterrat. El Batle va explicar que no havien obtingut cap resposta sobre aquest tema però que, com que estaven treballant amb l’empresa per solucionar altres punts relacionats amb l’estació de tren, creien que, pròximament, podrien aportar alguna novetat.

El Partit Popular va demanar  per què no s’havia aconseguit la subvenció del Pla Especial d’Ajudes del Consell per arreglar la vorera del Carrer Mestre Miralles. El batle va explicar que no es complien els requisits mínims de mobilitat i que les obres per assolir-los eren molt més costoses que la quantia de la subvenció. El grup popular també va demanar sobre la falta de neteja de les façanes d’alguns espais municipals como ara el del Punt d’Aportació de la Voltadora. L’equip de Govern va explicar que s’estava treballant en aquest sentit però intentant cercar solucions més duradores que les emprades fins ara ja que es veia que eren poc eficients.

 

 

 

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com