Convocat el Ple de la Corporació en sessió ordinària

Convocada sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous dia 21 de juliol a les 21h a Ca s’Apotecari. L’ordre del dia serà el següent:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió 16-06-2016.

2.-Moció de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i de gènere, fent palesa l´aprovació de la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI fòbia.

3.-Calendari laboral any 2017.

4.-Modificació crèdits modificant suplement de crèdits finançat amb romanent de per a despeses generals.

5.-Moció Movem Santa Maria per el compliment de l´Ordenança municipal reguladora de l´ús de la via pública amb la instal.lació de taules, cadires, mobiliari i mercaderies.

6.-Moció Movem Santa Maria soterrament vies del tren al pla de supressió de passos a nivell de Mallorca

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com