Convocatòria per a la creació d’un borsí per a Coordinador/a de l’Escoleta Municipal

L’Ajuntament ha fet publiques avui les bases de la convocatòria per constituir un borsí per a Coordinador/a-director/a de l’Escoleta Municipal Es Pi Gros en règim de contractació laboral interí mitjançant concurs.

Les sol·licituds per participar seran presentades al Registre de l’Ajuntament abans de dia 12 d’agost del 2016, en horari d’atenció al públic (de 9 a 14 h, de dilluns a divendres).

Una vegada sigui definitiva la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la data de celebració de les proves de selecció serà dia 22 d’agost.

Consultau les bases de la convocatoria completes.

Publicat a General, Règim intern i contractació

Contact Form Powered By : XYZScripts.com