Convocatòria i Bases Reguladores per a la Concessió d’ajudes als joves per al lloguer d’habitatges 2021-2022 en el terme municipal de Santa Maria Del Camí.

L’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària celebrada dia 21-06-2021 va aprovar la convocatòria d’ajudes als joves fins a 35 anys inclosos, per al lloguer d’habitatges 2021-2022.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d’ajudes als joves, fins a 35 anys inclosos, per al lloguer d’habitatges al municipi de Santa Maria del Camí.

L’ajuda al lloguer d’habitatge té per objecte facilitar l’accés i la permanència a un habitatge en règim de lloguer als ciutadans joves del municipi de Santa Maria del Camí (fins a 35 anys inclosos), amb recursos econòmics escassos, i consisteix en el finançament de part de la renda que han de satisfer els arrendataris dels habitatges llogats, sempre que es compleixin els requisits que exigeixen aquestes Bases. Podeu trobar les bases amb els requisits que han de complir els interessats, així com la documentació a presentar a la publicació del BOIB corresponent (núm. 84 de 26 de juny de 2021), que podeu descarregar en format pdf AQUÍ.

L’adreça de contacte és la següent:
ssocials@ajsantamariadelcami.net

La data límit per a la presentació de documentació és dia 26 de juliol.

Publicat a Promoció econòmica i turisme

Contact Form Powered By : XYZScripts.com