Informació per a la transparència

L’Ajuntament de Santa Maria vol un Consistori transparent, accesible i obert. Per això, en aquest espai s’anirà publicant d’una manera progresiva informació sobre la seva activitat política i econòmica de l’Ajuntament.

Si creis que falta algún tipus de document, podeu demanar-nos que el publiquem enviant un correu a fildirecte. Si la política de privacitat ens ho permet, ho farem públic.

 

Acció política

Actes del Ple de l’Ajuntament


 

Actes de les reunions de les Comissions de l’Ajuntament

Comissió avaluació propostes pressupostos participatius SeleccionarVeure

Gestió econòmica

Pressuposts

Comptes anuals


Periode mitjà de pagament

Urbanisme

Catàleg de patrimoni SeleccionarVeure