Educació

L’Àrea d’Educació gestiona l’oferta formativa municipal així com la coordinació dels centres educatius del municipi depenents de la Govern de les Illes Balears. 

També di a terme iniciatives formatives per a pares, persones majors, l’Escola d’Estiu i coorganitza amb Serveis Socials el programa per pares. 

Equipaments municipals

  • Escoleta Municipal Es Pi Gros
  • Escola de Música Andreu Torrens
  • Centre Universitari Miquel Dolç

Altres equipaments educatius

  • CEIP Melcior Rosselló i Simonet
  • IES Santa Maria 
  • Col·legi Ramón Llull